Saturday, September 7, 2013

There's always too much to say about BATANES...

Naidi Sunset


Vahay du Chavayan


Ahad du Vayang


Pawalen a Baka du Naidi


Mt. Iraya kanu kavatuan du Chadpidan

Sinagapan a getgetan


Manawuy du Sabtang


Kapayvuvung


Pagad du payaman


No comments:

Post a Comment